Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Virovitica osnovana je 09.12.1960. godine. To je javna ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske, ustrojena Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenost sa zadaćom rješavanja pitanja iz problematike vezane uz zapošljavanje i nezaposlenost u najširem značenju tih pojmova.

Misija Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, pa tako i Područne službe Virovitica je učinkovito posredovanje na tržištu rada razvojem visoke kvalitete prema potrebama klijenata, uz razvoj vlastitih znanja, vještina i sposobnosti i uz promicanje partnerskih odnosa s dionicima na tržištu rada.

Nekoliko je strateških ciljeva koje težimo ostvariti: razviti usluge Hrvatskog zavoda za zapošljavanje radi povećanja konkurentnosti radne snage i zadovoljenja potreba na tržištu rada, razviti ljudski potencijal i administrativne kapacitete Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u kreiranju i davanju novih usluga na tržištu rada i ostvariti vodeću poziciju na tržištu rada uspostavljanjem partnerskih odnosa i većim utjecajem na donošenje i provedbu javnih politika.

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Područna služba Virovitica
Antuna Mihanovića 40
33000 Virovitica
033 721 256 (tel)
hzz.virovitica@hzz.hr